Đội ngũ thi công của Đại Phú tuân thủ nghiêm ngặt quy định theo Tiêu chuẩn An toàn lao động , nhằm đảm bảo an toàn cho nhà xưởng, thiết bị và con người.